Administracja

Czesława Bartoszewicz
Dyrektor szkoły
starszy nauczyciel jęz. polskiego


Wojciech Młynskij
Kierownik gospodarczy

Regina Jodko
Sekretarka