O szkole

  • Język nauczania jęz. polski.
  • W 2015-2016 r. szk. do szkoły uczęszcza  38 uczniów.
  • Oprócz języka ojczystego (jęz. polski) i państwowego (jęz. litewski) uczniowie uczą się jęz. angielskiego i niemieckiego.
  • Zajęcia pozalekcyjne: chór, koło sportowe, koło języka polskiego, koło technologii informacyjnej.