Kalendarium

Początek roku szkolnego 1 września 2015 r., koniec: dla klas 1-5 – 31 maja 2016 r., dla klas 7-10 – 3 czerwca 2016 r.

Pierwsze półrocze:
1 września 2015 r.
– 22 stycznia 2016 r.
Drugie półrocze: dla klas 1-5:
25 stycznia 2016 r. – 31 maja 2016 r., dla klas 7-10: 25 stycznia 2016 r. – 3 czerwca 2016 r.

Początek lekcji: klasy 1-4 godz. 9.00, klasy 5-10 godz. 8.15.