Apie mokyklą

  • Mokomoji kalba lenkų.
  • Mokykloje 2015-2016 mokslo metais mokosi 38 mokiniai.
  • Be gimtosios (lenkų k.) ir valstybinės (lietuvių k.), mokykloje dėstomos anglų ir vokiečių kalbos.
  • Mokykloje veikia lenkų (gimtosios) kalbos, sporto, muzikos ir informacinių technologijų būreliai.
  • Sėkmingai sprendžiami nemokamo maitinimo ir mokinių pavėžėjimo klausimai, siekiama sukurti sveikas ir saugias ugdymo ir ugdymosi sąlygas mokiniams ir mokytojams.
  • Mokyklos mokiniai kasmet dalyvauja rajoninėse olimpiadose, konkursuose, dailės darbų parodose, sporto varžybose, visur pelnydami apdovanojimus.
  • Jaukią ir draugišką atmosferą mokykloje sukuria ir mokyklos bendruomenę vienija bendros mokyklos šventės, kurios puoselėjamos ne tik dėl gilių ir gražių tradicijų, bet ir dėl jų auklėjamojo poveikio: Pirmojo skambučio šventė, Mokytojo diena, Kalėdinis susitikimas, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė, valstybinių švenčių minėjimas...
  • Mokykla palaiko glaudžius ryšius su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Dūkštų seniūnija, Avižienių bei Maišiagalos kunigo Juzefo Obrembskio vidurinėmis mokyklomis, bažnyčia, Neries regioniniu parku, Poznanės miesto Edvardo Račinskio pagrindine mokykla. Vykdomi bendri projektai, dalijamasi patirtimi.