Ugdymo proceso organizavimas

Ugdomasis procesas priešmokyklinio ugdymo grupėje prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2016 d. gegužės 31 d.

Priešmokyklinės grupės ugdytiniams skiriamos atostogos:

Rudens                       2015-10-26     2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)           2015-12-28     2016-01-08

Pavasario (Velykų)        2016-03-21     2016-03-25

Vasaros                       2016-06-01     2016-08-31

Priešmokyklinės grupės ugdytiniams skiriamos papildomos 10 dienų atostogos:

Rudens                       2015-11-23    2015-11-27

Žiemos                        2016-02-15    2016-02-22

PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2015-2016 M.M.

2015–2016 mokslo metai prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas prasideda 2015 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2016 m. gegužės 31 d.

Mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 32 savaitės.

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 9 val.

Suderinus su mokyklos taryba ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1–asis 2015-09-01 – 2016-01-22 ir 2–asis 2016-01-25 – 2016-05-31.

Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos. Atostogų trukmė 2015-2016 m.:

Rudens                       2015-10-26     2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)           2015-12-28     2016-01-08

Pavasario (Velykų)        2016-03-21     2016-03-25

Vasaros                      2016-06-01     2016-08-31

Papildomos atostogos 2015-2016 m. m.

Rudens                       2015-11-23    2015-11-27

Žiemos                        2016-02-15    2016-02-22

PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2015-2016 M.M.

Ugdymo proceso pradžia 2015-09-01.

Pusmečių trukmė:

5 klasei

1–asis 2015-09-01 – 2016-01-22

2–asis 2016-01-25 – 2016-05-31

7-10 klasėms

1–asis 2015-09-01 – 2016-01-22

2–asis 2016-01-25 – 2016-06-03

Atostogos skiriamos:

Rudens                       2015-10-26   2015-10-30

Žiemos (Kalėdų)           2015-12-28   2016-01-08

Žiemos                       2016-02-15

Pavasario (Velykų)        2016-03-21    2016-03-25

Ugdymo proceso pabaiga:

5 klasei                     2016-05-31

7-10 klasėms             2016-06-03

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis:

5 klasei                    32 savaitės

7-10 klasėms            34 savaitės

Vasaros atostogos:

5 klasei                    2014-06-02 – 2014-08-29

6-10 klasėms            2014-06-09 – 2014-08-29**

** 10 klasės mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

5 klasės mokiniams skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per mokslo metus):

Rudens                       2015-11-23    2015-11-27

Žiemos                        2016-02-15    2016-02-22

Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8 val. 15 min.

Jei oro temperatūra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė,mokiniai gali nevykti į mokyklą. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.