Poznawać ziemię ojczystą

2015-10-21

By iść w nogę z czasem, wykorzystując coraz to nowsze możliwości rozwoju, staramy się, by uczniowie nie tylko przyswajali wiedzę siedząc w klasie, ale jak najczęściej robili „wypady” do muzeów. Dzisiejszy świat domaga się od ludzi wiele i dlatego uważamy, że kreatywny styl poznawania sprzyja twórczości. Właśnie taki cel przyświecał zorganizowanej przez nauczycielki Duksztańskiej Szkoły Podstawowej wycieczce do Muzeum Władysława Syrokomli, Zamku w Miednikach oraz niedawno otworzonego Pałacu Balińskich w Jaszunach.

Wycieczka miała miejsce 21 października 2015 r.  dzięki świetnemu talentowi organizacyjnemu zawodowej przewodniczki i jednocześnie nauczycielki religii Rity Gvazdaityte, która opracowała plan wycieczki  i dzieliła się z uczniami swoją wiedzą historyczną.

Doskonałą lekcją plastyki i języka polskiego był pobyt w Muzeum Syrokomli, z której cieszyła się nauczycielka Irena Żygis. Uczniom nie tylko w ciekawy sposób przybliżono sylwetkę znanego polskiego poety Władysława Syrokomli, ale też zaoferowano lekcję kaligrafii, podczas której uczyli się pisać przy pomocy gęsiego pióra, specjalnych patyków oraz stalówki.

Wiedzę historyczną można było uzupełnić znajdując się w  murach średniowiecznego zamku obronnego, wzniesionego w połowie XIV wieku w Królewskich Miednikach. W XVI wieku wskutek licznych najazdów zamek został dotkliwie zniszczony i opuszczony. Obecnie zostały odbudowane dwie przeciwległe narożne wieże, a także odtworzono część murów obwodowych. W 27-metrowej wschodniej wieży zamkowej czynna jest filia Trockiego Muzeum Historycznego, gdzie w rozlokowanych czterech salach wystawowych można obejrzeć ciekawe ekspozycje. Przy zamku znajduje się kościół pw. św. Kazimierza, jeden z pierwszych kościołów na Litwie, założony w 1391 r.

 Odwiedzając Miedniki warto także odwiedzić najwyżej położone punkty na Litwie nad poziomem morza – Józefową Górę o wysokości 292,7 m oraz Wysoką Górę) 293,8 m, co też było celem nauczycielki geografii Łucji Jatkevicz.

Wyjątkową atmosferę oraz klimat odległych czasów odczuliśmy zwiedzając pałac w Jaszunach,  szczególny obiekt dziedzictwa kultury o znaczeniu nie tylko regionalnym, ale też narodowym. Interesujący nie tylko ze względu na styl późnego klasycyzmu, ale też na to, że przebywało i gościło w nim wiele znanych osobistości tamtych czasów, w tym naukowców Uniwersytetu Wileńskiego. Mamy nadzieję, że niezapomniane wrażenia będa towarzyszyły uczestnikom wycieczki jeszcze długo.