Tydzień języka polskiego

2015-11-19

„Polska!...O ileż w jednym słowie
Może się zmieścić wielkiej treści,
Ile rozpaczy i boleści –
Nikt nie wyliczy, nikt nie powie,
Chyba że tylko polskie serce,
Co wiek przetrwało w poniewierce..”.

Tydzień języka polskiego w Duksztańskiej Szkole Podstawowej rozpoczął się w poniedziałek 9 listopada 2015 r. od imprezy poświęconej 250 rocznicy urodzin M. K. Ogińskiego, autora słynnego poloneza „Pożegnanie ojczyzny”, którą zorganizowała nauczycielka muzyki Edita Staniūlionienė. Uczennica klasy 10 Jowita Liminowicz przygotowała prezentację o życiu i twórczości słynnego kompozytora polskiego. Klasy początkowe pod kierownictwem nauczycielek Genoefy Šocik i Any Pozniak zaprezentowały scenariusz patriotyczny „To jest Polska”. Recytowano wiersze o ojczyźnie, dźwięczała muzyka poloneza… Piosenki „Tu dom, rodzinny dom”, „Kwiaty polskie”, śpiewane przez chór szkolny „Mozaika”, płynęły prosto z serca i napawały dumą, że Polacy są narodem o tak bogatej kulturze. Na zakończenie nauczycielka muzyki opowiedziała o swoim pobycie na wycieczce „Śladami M. K. Ogińskiego na Litwie”.

Ciekawym pomysłem, który towarzyszył przez cały tydzień języka polskiego, był udział w międzynarodowej akcji „Czytamy powieść historyczną J. I. Kraszewskiego „Lubonie” w celu uczczenia 1050 rocznicy chrztu Polski. Do udziału zaprosiło nas Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu. Do akcji włączyła się nie tylko młodzież szkolna pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Ireny Žygis, ale również klasy początkowe wraz ze swoimi nauczycielkami Genoefą Šocik i Aną Pozniak, które poświęciły swój czas na głośne czytanie i omawianie tej powieści. W poniedziałek również odbył się szkolny etap XII edycji konkursu „Mistrz ortografii” dla 10 klas, podczas którego wyłoniono ucznia, który 19 listopada będzie bronił honoru szkoły w Domu Polskim. Został nim uczeń 10 klasy Marek Pilecki.

We środę 11 listopada odbyła się ogólnoszkolna uroczystość z okazji Święta Niepodległości Polski. Uczniowie klasy 10 pod kierownictwem nauczycielki języka polskiego Ireny Žygis przygotowali scenariusz  „Żeby Polska była Polską”. Mówiono o tym, że zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości, 11 listopada 1918r., kraj nasz znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię, ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. I właśnie im zawdzięczamy, że dziś możemy uczyć się w polskiej szkole.  Uczniowie zapalili znicze, by złożyć hołd poległym żołnierzom. Następnie przedstawiono prezentacje o symbolach polskich, o najważniejszych wydarzeniach historycznych w drodze do wolności. Uczniowie klas 1-5 recytowali wiersze polskich poetów.

W tym tygodniu w szkole zaplanowano też wiele innych ciekawych rzeczy, na przykład Wiktorynę historyczną „Czy znasz historię Polski?“ (nauczycielka historii Teresa Adomavičiene) , oglądanie polskiego filmu „Kronika wypadków miłosnych” (Irena Žygis), robienie kolażu ”Orzeł polski”, ilustrowanie fragmentów wierszyka Jana Twardowskiego” (Irena  Žygis).  Nauczycielki wraz z uczniami podczas lekcji śpiewały pieśni patriotyczne, zgłębiały tradycje polskie, oglądały filmy. Bardzo spodobała się uczniom klas 1-4 nietradycyjna lekcja w bibliotece szkolnej, którą przeprowadziły panie od klas początkowych Genoefa Šocik i Ana Pozniak. Czytano i omawiano fragmenty książki „Dżok”, opowiadającej o porzuconym psie. Dzieci zapoznały się z zasadami wypożyczania książek, wybrały dla siebie ciekawe książeczki. Bibliotekarka Regina Jodko gorąco zachęcała wszystkie dzieci do czytania książek i częstszych wizyt w bibliotece. Na zakończenie odbyła się Wiktoryna z nagrodami.