Konkurs poezji reigijnej

2015-12-02

Od wielu lat w Szkole Średniej im. Szymona Konarskiego w Wilnie jest organizowany konkurs poezji religijnej. Już po raz drugi udział w tej imprezie wzięli uczniowie Duksztańskiej Szkoły Podstawowej, przygotowani przez nauczycielkę religii Ritę Gwazdaityte oraz nauczycielkę języka polskiego Irenę Żygis.
Temat tegorocznego konkursu, który odbył się 27 listopada 2015 roku, brzmiał „Bądźcie miłosierni...”. Szkołę reprezentowały trzy uczennice w różnych kategoriach wiekowych: Ewelina Wierzbicka z 3 klasy, Justyna Pilecka z 8 klasy oraz Justyna Liminowicz z 10 klasy. Była to pouczająca lekcja o tajemnicy miłosierdzia. Można było doświadczyć, jak bardzo ważne są dziś wartości związane z wiarą dla mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny. Na konkursie panowała atmosfera życzliwości. Każdy mógł zobaczyć, usłyszeć i przekonać się, że ten sam wiersz może być interpretowany na różne sposoby. Wróciliśmy bogatsi o doświadczenie, pełni radości, obdarowani pięknymi dyplomami i prezentami.