Udział w Rejonowej Dziecięcej Olimpiadzie Plastycznej "Mój dom"

2016-02-26

24 lutego 2016 roku uczeń 10 klasy Duksztańskiej Szkoły Podstawowej Daniel Masalski wziął udział w Rejonowej Dziecięcej Olimpiadzie Plastycznej "Mój dom" i otrzymał wyróżnienie za świetne opanowanie techniki malarskiej (praca wykonana pastelą).