Rok 2016-Rokiem Bibliotek

2016-04-14

Aby ponownie wzbudzić zainteresowanie książką i podkreślić jej znaczenie w życiu każdego człowieka, rok 2016 ogłoszono na Litwie Rokiem Bibliotek. W tym celu w Duksztańskiej Szkole Podstawowej również zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących bibliotekę: urozmaicenie i zwiększenie liczby oferowanych do czytania książek, lekcje w bibliotece, dyskusje i pogadanki, współpraca z innymi bibliotekami, konkursy plastyczne. Pracą biblioteki w szkole kieruje Regina Jodko, która nie tylko sumiennie wykonuje obowiązki bibliotekarza, ale też poświęca dużo czasu i wkłada wiele serca w to, aby  na różne sposoby zachęcić uczniów do czytania i uświadomić, jak ważne jest w dobie technologii nie stracić kontaktu z książką. Właśnie z jej inicjatywy w celu uczczenia II Międzynarodowego Dnia Dziecięcej Książki w czwartek 14 kwietnia był zorganizowany konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”, w którym brały udział klasy początkowe wraz ze swoimi nauczycielkami Genoefą Szocik i Anetą Poźniak. W oczach dzieci, wykonujących ilustracje do wybranej książki, można było dostrzec ogromne zaangażowanie, radość i satysfakcję z udziału w interesującym konkursie. Dziewczynki z ogromną pomysłowością rysowały księżniczki z różnych bajek, ilustrowały wiersze i ulubione opowiadania, w pracach chłopców pojawiali się bohaterowie z pięknym kolorowym pejzażem w tle. Z tego można wywnioskować, że tego typu praca rozwija wyobraźnię dziecka, pozwala lepiej zapamiętać opisywane wydarzenia i wczuć się w role bohaterów. Natomiast klasy starsze rysowały ilustracje do wierszy ks. Jana Twardowskiego, co też sprzyjało poznaniu dorobku poety. Mamy ogromną nadzieję, że wszystkie promujące bibliotekę przedsięwzięcia wywołają nową falę zainteresowań książką.