Obchody Dnia Niepodległości Polski

2016-11-14

Organizatorkami szkolnej uroczystości, poświęconej Dniu Niepodległości Polski oraz Tygodniowi Języka Polskiego były Irena Žygis, Genoefa Šotik i Anna Poźniak. 11 listopada dzieci klas 1-4 zastosowały w praktyce metodę zapamiętania wielkiej ilości wyrazów, wykonały ćwiczenia gramatyczne, kształcące stosowanie w mowie poprawną polszczyznę. Następnie z kolorowego papieru uczniowie zrobili polskie flagi oraz zadeklamowały wiersze, poświęcone Dniu Niepodległości Polski. Na zakończenie imprezy, słuchając utworów Chopina, dzieci pokolorowały herb Polski.