Vasario 16-tosios minėjimas

2013-02-15

Tai skambėk, „Varpe!“ tegul gaudims tavo
Išilgai, skersai eina per Lietuvą!
Budink ir šauki graudžiu balsu savo,
O tas šaukimas perniek tenežūva!
Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite...

Šiomis V. Kudirkos eilėmis vasario 15-ąją Dūkštų pagrindinėje mokykloje prasidėjo iškilmingas 95 -ųjų Lietuvos valstybės atkūrimo metinių minėjimas. Yra tokių vardų ir datų, kurių negalima pamiršti. Reikšminga diena lietuvių tautai yra vasario 16-oji. Tą dieną prieš 95-erius metus, 1918 m. Vilniuje, Pilies gatvėje, buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas. Renginio pradžioje trumpai apžvelgta Lietuvos istorija, mokiniai sužinojo, kad kelias į Nepriklausomybę buvo ilgas ir sudėtingas.

Jaunieji žiūrovai stebėjo filmuotą medžiagą, kurioje pateiktos tų dvidešimties signatarų, pasirašiusių Nepriklausomybės aktą, biografijos. Detaliai papasakota apie kilmę, išsilavinimą, tikybą, jų likimus. Tai buvo išsilavinę, garbingi žmonės. Visus juos jungė vienas tikslas – Nepriklausoma Lietuva. Skambėjo patriotinės B. Brazdžionio eilės. Gražiai jas deklamavo devintokė Gražina Mlynska. Mokyklos merginų vokalinis ansamblis, vadovaujamas muzikos vyresn. mokytojos Editos Staniulionienės, dainavo lietuvių kompozitorių dainas apie Lietuvą. Tokie renginiai ugdo mokinių meilę savo kraštui, jo praeičiai, istorinėms asmenybėms.

Renginį paruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Liudgarda Čepienė, vyresnioji muzikos mokytoja Edita Staniulionienė, istorijos vyresnioji mokytoja Teresa Adomavičienė.