Skaisčių pavasario spalvų!

2013-03-25

Mielieji,

auštantis Velykų rytas teatneša Jums džiaugsmą, šviesias viltis. Tegul kartu su pavasario švente į Jūsų namus ateina santarvė, gerumas ir tikėjimas. Teprisikelia mūsų širdys supratimui, užuojautai, pakantumui, meilei...

Skaisčių pavasario spalvų šv. Velykų proga!