Renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai paminėti

2014-01-13

Dūkštų pagrindinės mokyklos bendruomenė, dalyvaudama akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 1991 m. istoriniams sausio įvykiams paminėti, organizavo mokykloje sausio 13 –osios aukų pagerbimą ir Laisvės gynėjų dienos minėjimą.

8 val. mokyklos languose mokinių uždegtų žvakučių liepsnelės  it gyva, skaudi atmintis priminė visiems, kokia brangia kaina iškovota tautos laisvė.

Pirmoji - pilietiškumo pamoka. Istorijos vyresn. mokytoja Teresa Adomavičienė apžvelgė tuometę politinę situaciją, didžiosios kaimynės troškimą bet kokia kaina susigrąžinti Baltijos valstybes. Integruotoje lietuvių kalbos, muzikos, istorijos literatūrinėje – muzikinėje kompozicijoje skambėjo ta pati, mokyklos merginų ansamblio , vadovaujamo vyresn. muzikos mokytojos Editos Staniulionienės, atliekama Maironio ir Česlovo Sasnausko ,,Marija, Marija“, lydėjusi 1991 m. kruvinąjį sausį  beginklę minią į laisvę, mirtį, amžinybę...  Buvo prisiminti ir pagerbti visi 14 Lietuvos didvyrių. Moksleiviai deklamavo eilėraščius apie ,,..baisią, šaltą sausio 13-ąją“, apie  Lietuvą, ir savo šviesią vaikystę. Renginys buvo baigtas  daina eilės A. Baranausko, aranžuotė V. Kernagio ,,Kalnai ant kalnų“.

Mokyklos  bibliotekininkės Reginos Jodko parengtoje parodėlėje demonstruojamos tų dienų laikraščių iškarpos, knygos albumai, nuotraukos apie Sausio 13-ąją. Susirinkusieji galėjo ne tik pažiūrėti, bet ir savo rankomis paliesti  Sausio 13-osios atminimo medalį, kurį  2002 m. Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas yra  įteikęs lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Liutgardai Čepienei už dokumentinio filmo apie Sausio 13-ąją sukūrimą.

Tai buvo nepamirštama pamoka apie meilę Tėvynei, pasiaukojimą, drąsą, nes  ,,Kas mes būtume be sausio 13-osios? Be Tėvynės, be tėviškės, be namų...?“( A. Patackas).