Jaunystės šventė

2015-09-01

Po kaitra alsuojančio rugpjūčio į Dūkštų pagrindinę mokyklą atskubėjo saulėta rugsėjo pirmoji, atvesdama būrį linksmų ir laimingų mokinių. Šventinė nuotaika neapleido nei vieno:  pasiilgta mokykla, seniai matyti draugai, didelis noras pasisemti žinių. Su savo atžalomis į šventę atvyko ir tėveliai.
Šventė prasidėjo. Po himno mokyklos direktorė Česlava Bartoševič perskaitė Vilniaus rajono merės Marijos Rekst sveikinimą Žinių dienos proga. Po to sveikinimo žodį tarė lietuvių kalbos mokytoja Adelė Liudgarda Čepienė. Ji pasidžiaugė dviguba švente, kalbėjo apie savo dėstomo dalyko pasiekimus praėjusiais mokslo metais. Apie matematikos sėkmes ir rūpesčius kalbėjo matematikos vyresn. mokytoja Leokadija Mokšecka.  Pradinių klasių vyresn. mokytoja Genoefa Šocik pasveikino pirmokus ir įteikė visiems Lietuvos Respublikos mokinio pasus. O Dūkštų seniūnė Vaclava Baniukevič pirmokams perdavė kuprines, dovanotas Macierz Szkolna. Toliau sveikinimo žodžius tarė svečiai: Vilniaus r. savivaldybės atstovas Aleksander Stankevič ir vyriaus. specialistė Ruža Sulžicka.
Už dovanas, gražius linkėjimus neliko skolingi ir mokiniai. Jie buvo parengę koncertą: dainavo, deklamavo, vaidino. Apdovanojo svečius ir  mokytojus rudeninių gėlių puokštėmis. 10 val. visi išskubėjo į šv.Onos bažnyčioje  aukojamas klebono Henryko Naumovičiaus Mišias.