Netradicinę integruotą tikybos-dailės pamoką "Dailė keičia aplinką"

2016-09-30

27-09-2016 tikybos vyresn. mokytoja Rita Gvazdaitytė ir dailės mokytoja metodininkė Irena Žygis pravedė netradicinę integruotą tikybos-dailės pamoką "Dailė keičia aplinką". Mokytojos suplanavo pravesti pamoką prie Dūkštų šv. Onos bažnyčios. Įdomūs objektai šalia- tai Pijorų paminklas, Dūkštų kapinės. Mokiniai įsijungė į diskusiją, kaip dailė keičia aplinką, tyrė artimiausią aplinką, aptarinėjo svarbiausius objektus Dūkštose. Tikybos mokytoja supažindino vaikus su šv. Onos bažnyčios istorija, pijorų veikla. Su dailės mokytoja palygino gotikos ir neogotikos stilius, aptarė pagrindinius bažnyčios bruožus, ornamentus. Prie Pijorų paminklo vaikai suprato, koks buvo pijorų indėlis švietimui. Pasivaikščiodami po kapines vaikai kalbėjo tema: "Kryžiaus motyvas religijoje, dailėje ir kultūroje”, ieškojo domių objektų. Po to mokiniai atliko individualų kūrybinį darbą- keletą eskizų pasirinktų objektų. Bendra malda buvo paskutiniu pamokos akcentu. Mokiniams pamoka labai patiko. Jie patyrė bendravimo ir atradimo džiaugsmą, praturtino savo žinias.