Civilinės saugos pratybos mokykloje

Š.m. balandžio 21 d. mūsų mokykloje buvo surengtos evakuacijos pratybos, kurių tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms. Apie vyksiančias evakuacijos pratybas mokyklos bendruomenė buvo informuota iš anksto, pratyboms tinkamai pasiruošta. Pratybų metu gaisro židinį imitavo  antro aukšto koridoriuje paleisti dūmai. Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas (2 trumpi ir 1 ilgas skambučio skambėjimai) pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Visi mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai organizuotai išėjo iš pastato per pagrindinį išėjimą ir susirinko nurodytoje vietoje – mokyklos sporto aikštės teritorijoje. Evakuacija truko 2 minutes ir 23 sekundes. Šios pratybos parodė, jog mokyklos bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tiksliai vykdyti nurodymus, veikia vieningai ir darniai.
Atlikus evakuaciją įvyko pratybų bei atliktų veiksmų aptarimas, kaip mokyklų mokytojai, mokiniai ir aptarnaujantis personalas pasiruošę gaisro pavojui. Taip pat darbuotojai ir mokiniai apmokyti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis – gesintuvais užgesinti šįkart tariamą gaisrą.
Šios pratybos susilaukė didelio mokyklų bendruomenių susidomėjimo. Tikimasi, kad jos atnešė naudos ne tik mokiniams, bet ir visam mokyklos personalui, dar kartą primindamos visiems civilinės saugos žinias bei kaip reikia elgtis evakuacijos metu.
Dūkštų pagrindinės mokyklos evakuacijoje dalyvavo 24 moksleiviai ir 4 mokytojai, 3 personalo darbuotojai. Už pratybų pravedimą ir vertinimą atsakinga žmogaus saugos vyresnioji mokytoja Edita Staniulionienė.

 

Save

Save

Save

Save

Save