Mokytojai

Teresa Adomavičienė istorijos ir geografijos mokytoja
Felicija Bagdanova fizikos mokytoja metodininkė
Adelė Liudgarda Čepienė
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Jolanta Čepliauskienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Teresa Dunovskaja priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Mažena Gasparovič technologijų vyresn. mokytoja
Jadvyga Guk ekonomikos, kūno kultūros vyresn. mokytoja
Rita Gvazdaitytė  tikybos mokytoja
Lucija Jatkevič geografijos vyresn. mokytoja
Vaclava Kovaliuk chemijos vyresn. mokytoja
Leokadija Mokšecka matematikos mokytoja
Irena Pelakauskienė – anglų kalbos vyresn. mokytoja
Ana Pozniak pradinių klasių vyresn. mokytoja
Edita Staniulionienė muzikos vyresn. mokytoja
Gelena Šneiderienė informacinių technologijų vyresn. mokytoja
Genoefa Šocik pradinių klasių vyresn. mokytoja
Janina Žuchovska – vokiečių kalbos vyresn. mokytoja
Irena Žygis lenkų kalbos vyresn. mokytoja, dailės mokytoja metodininkė