Biblioteka

Mokyklos biblioteka – atviras švietimo, kultūros ir informacijos centras.

Skaitytojų ir knygų mylėtojų laukiame kiekvieną darbo dieną. Mokiniai gali lankyti biblioteką kasdien nuo 13.00 iki 17.00.

Bibliotekoje sukauptas grožinės, mokslinės literatūros, enciklopedijų, žodynų bei vadovėlių fondas lietuvių, lenkų, anglų ir vokiečių kalbomis.

Bibliotekoje nuolat atnaujinamos parodos, rengiami susitikimai, kiti renginiai. Nauji skaitytojai apmokomi naudotis biblioteka. Kvalifikuotą informaciją ir konsultacijas teikia bibliotekininkė Regina Jodko.

Bibliotekos tikslai ir uždaviniai:

  1. Tęsti mokyklos bibliotekos - atviro švietimo, kultūros informacijos centro, atitinkančio reikalavimus, keliamus šiuolaikinei mokyklai, kūrimą.
  2. Aktyviai prisidėti prie mokyklos tikslų įgyvendinimo.
  3. Komplektuoti, tvarkyti, saugoti ir populiarinti fondą, atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius.
  4. Teikti metodinę, informacinę pagalbą mokytojams ir mokiniams.
  5. Ugdyti savarankiškus informacijos paieškos įgūdžius.
  6. Dirbti su moksleiviais siekiant išsaugoti ir tausoti grožinę literatūrą bei vadovėlius.
  7. Kelti bibliotekos darbuotojos kvalifikaciją.

Vadovėliais mūsų mokyklos mokinius aprūpina mokyklos biblioteka. Įvairių dalykų pratybų sąsiuvinius, geografijos atlasus ir kitas mokymo priemones mokiniai perka patys.

Jei mokiniai pameta vadovėlį ar knygą, jie privalo nupirkti vadovėlį/knygą knygyne ar leidykloje ir grąžinti bibliotekai.