Mokyklos istorija

Tikslių duomenų apie mokyklos Dūkštose įsteigimą nėra. Archyvų rašytiniuose šaltiniuose minima, kad 1781 m. pradėjo veikti parapinė, vėliau 4 skyrių pradinė mokykla. Pirmoji absolventų laida Dūkštų septynmetę mokyklą baigė 1952 metais. 1969 metais mokykla persikėlė į naują mūrinį pastatą.

1983–1986 m. ir 1991–1992 m. veikė lietuvių dėstomąja kalba pradinių klasių komplektas; 1992–1994 veikė rusų dėstomąja kalba pradinių klasių komplektas. Nuo 1994 metų Dūkštų pagrindinėje mokykloje mokoma tik lenkų dėstomąja kalba.

1977 m. mokyklą lankė 115 mokinių, 1997 m. – 71 mokinys, o 2008 m. mokėsi – 54 mokiniai.

Didelis dėmesys skiriamas mokyklos materialinės bazės gerinimui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus organizuotame konkurse „2003–2006 metų geriausia mokykla“ nominacijoje „Mokytojų kvalifikacija“ mokykla laimėjo pirmąją vietą, o nominacijoje „Mokinių akademiniai laimėjimai“ – trečiąją vietą.

Dūkštų pagrindinė mokykla 2004 metais už mokytojų aktyvų dalyvavimą respublikinėje parodoje „Vilniaus rajono ugdymo įstaigų bendradarbiavimas tobulinant pagrindinių mokyklų ugdomąją ir vadybinę veiklą“ buvo apdovanota PPRC padėkos raštu.