Vizija

Dūkštų pagrindinė mokykla – ne tik kaimo švietimo ir kultūros židinys, bet ir gera, šiuolaikiška, aprūpinta moderniomis informacinėmis technologijomis mokykla, kurioje vyksta nuoseklus ir kokybiškas ugdymas lenkų mokomąja kalba.

Misija

Dūkštų apylinkės gyventojams teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą gimtąja lenkų kalba bei kurti patrauklią ir saugią aplinką.

Prioritetai

  • Ugdymo kokybės tobulinimas, tenkinant kiekvieno mokinio poreikius.
  • Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas.
  • Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.
  • Mokytojų kompetencijų tobulinimas.