V Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie

2016-04-14

13 kwietnia w w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej odbyła się V Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII. W konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polonistów na Litwie uczestniczyło 41 uczniów z polskich szkół rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego, święciańskiego i Wilna.  Justyna Pilecka ze Szkoły Podstawowej w Duksztach, którą przygotowała nauczycielka języka polskiego Irena Żygis, zajęła III miejsce.

Rok 2016-Rokiem Bibliotek

2016-04-14

Aby ponownie wzbudzić zainteresowanie książką i podkreślić jej znaczenie w życiu każdego człowieka, rok 2016 ogłoszono na Litwie Rokiem Bibliotek. W tym celu w Duksztańskiej Szkole Podstawowej również zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących bibliotekę.

Czytaj więcej...

Święto „Ekologii i obrony cywilnej”

2016-04-11

W Duksztańskiej Szkole Podstawowej już od pierwszej klasy uczniowie są wdrażani w przestrzeganie prawideł ochrony przyrody. 8 kwietnia nauczycielka Edita Staniulionienė wraz z innymi nauczycielkami zorganizowała święto „Ekologii i obrony cywilnej”. Uczniowie klas młodszych pod kierownictwem nauczycielek klas początkowych G.Šocik i A.Pozniak przygotowali inscenizacje wierszowane o tematyce ekologicznej. Przedstawienie- scenkę „Sąd nad Ziemią” - pod kierownictwem W. Kowaluk - zaprezentowali uczniowie klas starszych. Aktualny temat „Efekt cieplarniany- o oszczędzaniu, energii” był omówiony przez uczniów 10 klas w wersji komputerowej. Na zakończenie imprezy uczestnicy obejrzeli film – przygotowany przez P.E.Staniulionienė - o sytuacjach ekstremalnych w przyrodzie: śnieżycy, burzy, pożarze, huraganie. Dekorację plastyczną holu i tymczasowej sceny zajęły się nauczycielka plastyki I.Žygis i nauczycielka technologii M.Gasparovič. Święto „Ekologii i obrony cywilnej” stało się kolejnym pouczająco- poznawczym doświadczeniem  w życiu szkoły.

Aneta Poźniak

„Śladami bł. Michała Sopoćki i św. Faustyny Kowalskiej”

2016-04-07

Obecnie przeżywamy Rok Miłosierdzia ogłoszony przez papieża Franciszka. Każdy wierzący chce włączyć się, jak potrafi w ten nurt przeżywania miłosierdzia. Jesteśmy wdzięczni Samorządowi Rejonu Wileńskiego za możliwość uczestnictwa  w programie edukacyjno-pielgrzymkowym  „Śladami bł. Michała Sopoćki i św. Faustyny Kowalskiej” oraz finansowe wsparcie, dzięki któremu wszyscy uczniowie Duksztańskiej Szkoły Podstawowej mogli wziąć w nim udział.

Czytaj więcej...

Rejonowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii"

2016-04-06

5 kwietnia w Szkole Podstawowej im św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy odbył się Rejonowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii" oraz Miniolimpiada Języka Polskiego i Literatury. Udział wzięło 78 uczestników. Wśród 9-10 klas I miejsce zajął uczeń Duksztańskiej Szkoły Podstawowej  Danielius Masalskis  (przygotowała nauczycielka języka polskiego Irena Żygis), natomiast uczennica Justyna Pilecka (nauczycielka Irena Żygis) zdobyła II miejsce wśród klas ósmych i  będzie reprezentować rejon wileński na organizowanej przez Stowarzyszenie Polonistów na Litwie Miniolimpiadzie Języka Polskiego dla klas 8., która odbędzie się 13 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kolonii Wileńskiej.